lørdag 1. august 2009

- Sørlandskysten vil bli et oljebad. Svenn Rommerud kan ha løsningen for fremtiden

Jeg har akkurat våknet til VG sin artikkel om at Sørlandskysten blir et oljebad
Og Dagbladets Oljeflak fra Langesund driver mot Jomfruland

Langeland sank og Full City lekker olje. Og igjen settes norsk oljevernberedskap på prøve. Når vi er en av verdens mektigste oljenasjoner, skulle man tro at oljevernberedskapen sto i stil med henhold til formuen, men den gang ei. Dessverre er ikke dette problemet ukjent for andre land. For per dags dato finnes det ikke et eneste land i verden som har total nasjonal oljevernberedskap.


Dette temaet diskuteres i flere land enn bare Norge, og EU arbeider på en standard for oljeopprenskning og oljevernberedskap.
Jeg ble oppmerksom på et diskusjonsforum for båt at en Svenn Rommerud sammen med partnere utvikler et konsept som vil innfri alle krav til total nasjonal oljevernberedskap.
Videre står det:
Ifølge Svenn Rommerud selv vil dette prosjektet bli lansert for Skandinavia i 2010.

Løsningen som Svenn Rommerud & Co består av to hovedelementer:
A: en båt som kan benyttes til å samle opp så mye som mulig av oljen på vannoverflaten.
B: et produkt som blir spredd oppå den oljen som er tilbake etter oppsamlingen med båt.

Løsning B har Svenn Rommerud eierinteresse i, og er delvis produsert i Phoenix, Arizona og Norge. Rommerud sitt produkt er testet på ledende universiteter i Europa og er miljøvennlig til forskjell fra de til dels meget kjemikaliene som benyttes i dag.

Svenn Rommerud mener at konseptet fører til at man kan være i stand til å handle hurtig i det tilfelle en stor eller liten oljekatastrofe inntreffer. Med andre ord; en permanent stasjon som betjenes døgnet rundt og hvor en oppsamlingsbåt og et lager av Svenn Rommerud sitt produkt, i tillegg til annet utstyr som kommunikasjonsutstyr, lenser osv.
Om Svenn Rommerud og hans partnere lykkes vil tiden vise. Konseptet er langt rimeligere enn løsningene per dags dato, og vil kunne revolusjonere oljevernberedskapen på verdensbasis.

Dette høres ut som en genial idé, og det er dags for at oljebransjen finner en teknologi og løsning som kan hamle opp med oljekatastrofer raskt og effektivt.

For meg er vedkommede Svenn Rommerud en ukjent mann. Men etter noe research viser det seg at Svenn Rommerud er mannen bak strekkode- systemet i Norge, og resten av Europa.
Etter videre søk viser det seg at Svenn Rommerud er utdannet siviløkonom fra Handelshøjskolen i København. Svenn Rommerud har solid erfaring som styreformann, administrerende direktør og direktør fra en rekke bedrifter, deriblandt Teppeland AS, Kai Langebeck AS (Princess-gruppen), AS Norsk Fjærfabrik.

Det virker iallefall som om Svenn Rommerud er en mann som har evner til å gjøre dette prosjektet gjennomførbart.

Dette er Svenn Rommerud, inkludert CV:

Svenn Rommerud, f. 06.01.1947

Svenn Rommerud hadde et rikt ungdomsliv, og var kinosjef, formann i den lokale Jaer ungdomsforening, sommerferievikar som journalist i Akerhus Amtstidende, aktiv i skolemiljøet og var russeformann.
Allerede fra sine yngre dager hadde Svenn Rommerud pågangsmot og engasjement som skulle vise seg å være til god hjelp. For Svenn Rommerud utnyttet tiden godt, et eksempel er fra 1971 til 1973 hvor han i løpet av to år ekspanderte som nyutdannet siviløkonom til Generalsekretær i Dansk Organisation af Detailhandelskæder, medlem i Dansk Varekodekomité, European Code Council i Paris og GEMAS i Brussel. Svenn Rommerud var svært sentral i grunnleggelsen av samtlige organisasjoner og komiteér. I tillegg regnes Svenn Rommerud som en av forkjemperne til dagens strekkodesystem, UPC (Universal Product Code) i alle butikker i Norge og resten av Europa.

Etter mange år i utlandet ønsket Svenn Rommerud å flytte til hjemlandet Norge i 1975. Iløpet av perioden 1975 til 2009 har Svenn Rommerud en rekke respektable stillinger i arbeidslivet å tenke tilbake på. I dag er Svenn Rommerud administrerende direktør og styreformann i Prima Marin AS.

I 2010 vil Svenn Rommerud lansere et konsept som vil bedre oljevernberedskapen i alle land. I korte trekk går konseptet ut på å konstruere en båt som raskt kan samle oljen på vannoverflaten, samt et produkt som kan helles på olje og trekkes tilbake til båt. Denne spesielle båten vil ha en plattform som er bevoktet døgnet rundt.

Curriculum Vitae, Svenn Rommerud

1967; Eksamen Artium, Kristelig Gymnasium, Oslo.

1968; Studentfagkurs (Stud.fag) Wang Handelsskole, Oslo

1971; Siviløkonom fra Handelshøjskolen I København.Senere tilleggsutdannelse i EU-forhold og internasjonal forretningsrett.

1971-1975; Informasjonssjef og senere informasjonsdirektør i IRMA AS, Kjøbenhavn.

1973-1975; Generalsekretær i ”Dansk Organisation af Detailhandelskæder”, medlem i ”Dansk Varekodekomité”, ”EuropeanCode Council” i Paris og GEMAS i Brussel.

1975-1978; Disponent i Kefas Østfold AS

1976-1978; Medlem av Norsk Varekodekomité.

1978–1984; Adm. dir og medlem av styret i Teppeland AS

1978-1984; Styreformann i Myresjøhus Norge AS (stiftet av Svenn Rommerud)

1984-1986; Adm dir og styreformann i BIOS-gruppen, herunder Bionova Helsehotell.

1986-1987; Direktør hos Kai Langebeck AS (Princess-gruppen)

1987-1991: Adm dir og Styreformann for AS Norsk Fjærfabrik.

1992-2009; Forskjellige aktiviteter i forbindelse med utvikling av ”grønne” produkter i Sveits og USA.

2009- ; Adm dir og styreformann i Prima Marin AS

1 kommentar:

 1. Ikke at jeg er mye på nett for å legge igjen kommentarer, men jeg reiser en del i mitt yrke, og å se på Norge fra utsiden, blir til tider skremmende, på mange måter..
  Vi er en olje nasjon, som vi så stolt kaller det, og fint og greit er det, men vi tenker kun kroner inn, og gir lite tilbake, på mange måter, både for unge og gamle.. Men som en olje nasjon, burde ikke slike ulykker kunne gi så store skader, og brukes kun 0,5% av inntekten av oljen til forebyggende, som for e.eks, topp utstyr, samt sjøforsvar og kystvakt så kunne dette vært stoppet for lengst, og skaden minimal. Og vi, Norge som elsker nye lover og begrensninger for våre landsmenn, kan lett lage regler og hva som får seile i norsk farvann.
  Mitt syn på dette er at dette kun er 1 BÅT!!, o hvordan har vært kjære land tenkt til å passe på Lofoten når ulykken skjer der, og borringen starter.
  Før vi i det hele tatt tenker på å borre der, burde vi ha den beste beredskapen som vi kan skaffe. Også når alle båtene vil komme fra nord områdene..
  Til våre tafatte politikere, begynn å vis forebyggende arbeid og planer om hvordan dere vil løse en slik situasjon, og for en gangs skyld, gjennomfør noe og ikke rot det til.
  Hvis ikke dere klarer å redde en liten båt, hvordan skal dere da rydde opp etter Russerne nå begynner å borre, samt prosjektene deres i Lofoten. Invester i fremtiden, og ikke bare fyll stats kassen...

  SvarSlett